Taichung Branch
台中分院
連絡電話
服務時間
星期一~六 12:30~20:30
2024
06
2024
07

午診 12:30-16:30  晚診 17:30-20:30
*整形外科醫師:手術諮詢門診

診別
日期
 
 
 
 
 
06/01
06/02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日期
06/10
06/11
06/12
06/13
06/14
06/15
06/16
日期
06/01(六)鄔汝麟鄔汝麟
06/02(日)  
06/03(一)鄔汝麟鄔汝麟
06/04(二)
店休
店休
06/05(三)鄔汝麟鄔汝麟
06/06(四)鄔汝麟鄔汝麟
06/07(五)周哲宇*鄔汝麟鄔汝麟
06/08(六)鄔汝麟鄔汝麟
06/09(日)  
06/10(一)鄔汝麟鄔汝麟
06/11(二)鄔汝麟13:30鄔汝麟
06/12(三)
店休
店休
06/13(四)鄔汝麟鄔汝麟
06/14(五)鄔汝麟鄔汝麟
06/15(六)曾尹謙曾尹謙
06/16(日)  
06/17(一)鄔汝麟鄔汝麟
06/18(二)曾尹謙曾尹謙
06/19(三)劉厚耕*曾尹謙曾尹謙
06/20(四)鄔汝麟鄔汝麟
06/21(五)周哲宇*鄔汝麟鄔汝麟
06/22(六)鄔汝麟鄔汝麟
06/23(日)  
06/24(一)鄔汝麟鄔汝麟
06/25(二)鄔汝麟13:30鄔汝麟
06/26(三)曾尹謙曾尹謙
06/27(四)鄔汝麟鄔汝麟
06/28(五)鄔汝麟鄔汝麟
06/29(六)鄔汝麟鄔汝麟
06/30(日)  
診別
日期
07/01
07/02
07/03
07/04
07/05
07/06
07/07
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日期
07/08
07/09
07/10
07/11
07/12
07/13
07/14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日期
07/15
07/16
07/17
07/18
07/19
07/20
07/21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日期
07/22
07/23
07/24
07/25
07/26
07/27
07/28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日期
07/29
07/30
07/31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日期
07/01(一)  
07/02(二)  
07/03(三)  
07/04(四)  
07/05(五)  
07/06(六)  
07/07(日)  
07/08(一)  
07/09(二)  
07/10(三)  
07/11(四)  
07/12(五)  
07/13(六)  
07/14(日)  
07/15(一)  
07/16(二)  
07/17(三)  
07/18(四)  
07/19(五)  
07/20(六)  
07/21(日)  
07/22(一)  
07/23(二)  
07/24(三)  
07/25(四)  
07/26(五)  
07/27(六)  
07/28(日)  
07/29(一)  
07/30(二)  
07/31(三)  
Transportation
交通方式

搭乘公車

臺中火車站出發,公車乘坐「301」「302」「303」「307」

在【科博館[專用道]】下車,步行約4分鐘,便可抵達新安世紀金龍大樓(盤古銀行),請至4樓即可抵達